نرم افزار پخش مويرگي

✅ # کاهش فروش موبایل های چینی؛ نتیجه فقدان استراتژی موثر در سایر کشورها ?منابع داخلی شرکت های هوآوی ، اوپو و ویوو به رسانه ها گفته اند که آنها نمی دانند چگونه باید موبایل هایی بسازند که با سلیقه کاربران خارج از چین هماهنگ باشد و هیچ یک از …