عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مردتبریز
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

09354657592
برنامه نویس هیبرید (Hybrid)
بیش از پنج سال
لیسانس
شاغل (فعلاً پروژه نمی پذیرم)Back To Top