عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مرداصفهان
مصمم در رسیدن به اهداف و علاقمند به مباحث جدید و در عین حال خلاق
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

0939 672 7215
برنامه نویس اندروید
بیش از دو سال
شاغل (فعلاً پروژه نمی پذیرم)Back To Top